Spring naar inhoud

Nieuwe Coronamaatregelen

Wij hebben het gisteravond 14 december 2020 allemaal gezien en nu ook gehoord. Het aantal besmettingen loopt zo hoog op dat er een praktisch volledige lockdown is afgekondigd.

Voor ons als loopgroep houdt dat in dat wij niet meer in de Pelikaan terecht kunnen. Het verzamelen als groep wordt erg lastig maar is nog wel mogelijk. Het NOC/NSF geeft aan dat er in groepjes van max. 2 personen (exclusief instructeur) kan worden gelopen. Dit mogen meerdere groepjes van 2 personen zijn mits een afstand van 1,5 wordt aangehouden en de groepjes niet mengen. Het beste is uiteraard als iedereen individueel of met een maatje loopt.

Dit vraagt van iedereen een behoorlijk groot aanpassingsvermogen en het leuke en sociale van in een groep lopen is de komende 5 weken helaas niet aan de orde. Om toch de binding tussen ons te behouden zullen wij proberen om toch wat leuke routes te bedenken waarbij een spelelement kan worden ingevoerd.

Laten wij er met zijn allen voor gaan en hopen dat de besmettingen snel zullen dalen.

Als Loopgroep conformeren wij ons aan de richtlijnen van de Atletiekunie en het NOC/NSF.

Het bestuur.