Spring naar inhoud

Lidmaatschap

Ben je ouder dan 16 jaar en wil je lid worden van de Loopgroep Zaanstreek?

Je eerste kennismaking met ons gaat gepaard met een gesprek en het invullen van een intakeformulier.

Je mag sowieso eerst een maand proefdraaien om te ontdekken of je de sport en de loopgroep leuk vindt. Wanneer je na een maand besluit om lid te worden vul dan het inschrijvingsformulier in.

De contributie bedraagt €150,00 per jaar. Dit kan worden voldaan per kwartaal, half jaar of een jaar op rekening NL87RABO0323415598 t.n.v. Loopgroep Zaanstreek.

Enthousiast geworden? Vul onderstaand intakeformulier in en stuur een recente pasfoto naar:

ledenadministratie@loopgroepzaanstreek.nl

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Bent u momenteel onder behandeling van een arts, specialist of fysiotherapeut?
Als u de vorige vraag met Ja beantwoord heeft, weet hij of zij dat u gaat hardlopen?
Wij willen graag dat onze trainers goed geïnformeerd zijn over eventuele medische problemen die zich onder het hardlopen kunnen voordoen. Heeft u er bezwaar tegen dat wij deze met hen delen?
DEELNAME AAN DE TRAININGEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.