Spring naar inhoud

Groepstrainingen voor onbepaalde tijd opgeschort

Beste mensen,

Het eerder door het bestuur geplaatste bericht over het opschorten van de trainingen is ondertussen achterhaald. De vele besluiten over het onderdrukken van het Coronavirus duiden erop dat de trainingen in groepsverband voorlopig nog niet plaats kunnen vinden. De eerder genoemde datum om weer te kunnen beginnen, na 31 maart, is dus van de baan.Het bestuur heeft besloten om de trainingen in groepsverband voor onbepaalde tijd op te schorten. Zodra het licht weer op groen staat zullen wij jullie direct informeren.

Geen trainingen tot en met 31 maart i.v.m. Coronavirus

De ontwikkelingen gaan hard, maar het is goed hieraan gevolg te geven. Daarom deze maand geen georganiseerde trainingen meer. Je kunt altijd voor jezelf, of met een klein groepje een rondje doen om je conditie op peil te houden. Het bestuur van de Loopgroep Zaanstreek heeft dit besluit genomen.

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het Coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe Coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te beperken danwel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt.

Op 12 maart heeft de Nederlandse regering additionele maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus. In navolging van deze maatregelen heeft NOC*NSF voor heel nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen- en trainingen af te gelasten. In ieder geval tot 31 maart a.s.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen om sociale contacten in het algemeren sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overeggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

Zaanbochtrun groot succes

Afgelopen zondag deed een grote delegatie van Loopgroep Zaanstreek mee aan de 1ste editie van de Zaanbocht run een loop van 5 of 10 km door Wormerveer en Wormer. Er zijn door diverse leden van de loopgroep leuke foto’s gemaakt die terug zijn te vinden onder het tabblad foto’s op deze website. Veel kijkplezier !

Groepsportret

Wie loopt er mee…?

Wil je lid worden van Loopgroep Zaanstreek?

 

Het minimale lidmaatschap is drie maanden, dit in verband met de afdracht aan de Atletiekunie.

De eerste maand is een proefmaand, dan kun je zien of onze aanpak bij jou past. Deze maand is gratis en pas daarna volgt de inschrijving. Het lidmaatschap bedraagt dan € 10,– per maand.

Als je voor de eerste keer bij ons komt, dan laten wij een intake-formulier invullen. Aan de hand daarvan bespreken wij met jou je doelstellingen en nog belangrijker je conditie en je eventuele loophistorie. Dit is nodig om te bepalen in welke groep wij jou kunnen plaatsen.
Na deze proefmaand vragen wij jou het inschrijfformulier in te vullen.Wil je alleen het zomer- of winterseizoen bij ons lopen, dan is er geen proefmaand van toepassing. Je lidmaatschap gaat gelijk in en eindigt na zes maanden.Uiteraard kun je dan altijd bij ons blijven lopen tegen de normale contributie.Wil je ons verlaten, dan is er een opzegtermijn van een maand.